Društveni odnosi moći i ženska reproduktivna samodeterminacija: istraživanje stavova studentica Sveučilišta u Zagrebu

@inproceedings{Gali2014DrutveniOM,
  title={Dru{\vs}tveni odnosi mo{\'c}i i {\vz}enska reproduktivna samodeterminacija: istra{\vz}ivanje stavova studentica Sveu{\vc}ili{\vs}ta u Zagrebu},
  author={Branka Gali{\'c} and Ksenija Klasnic and I. Kuruc},
  year={2014}
}