Dovregatan 10-12 - Gruppbostad

@inproceedings{Kavn2011Dovregatan1,
  title={Dovregatan 10-12 - Gruppbostad},
  author={Lotta Kav{\'e}n},
  year={2011}
}
Dovregatans gruppbostad drivs sedan 1 januari 2015 av Olivia Omsorg. Dovregatan ar ett boende pa dina villkor och utefter dina forutsattningar. Vi arbetar efter en genomforandeplan dar vi tillsammans valjer ut mal att arbeta med. Planen foljs upp kontinuerligt.