Double acute appendicitis in appendical duplication Apendiks duplikasyonunda çift akut apandisit

Abstract

Appendiks vemiformis duplikasyonu nadir bir doğumsal anomalidir ve genellikle laparotomi esnasında tesadüfen saptanır. Apendikslerin birinin diğerine ve çekuma göre lokalizasyonunu tanımlamada ve aynı zamanda duplikasyonun boyutunu göstermede modifiye Cave ve Wallbridge sınıflaması kullanılır. Bu yazıda akut karın ağrısı nedeniyle laparotomi uygulanan 45 yaşında bir hasta sunuldu. Operasyon bulguları, apendiks duplikasyonu ile birlikte çift akut apandisit şeklinde idi. Tip B duplikasyon olması nedeniyle apendiksler ayrı ayrı alındı. Apendektomi en sık uygulanan abdominal cerrahi olması nedeniyle tüm cerrahlar bu nadir klinik antiteyi akılda tutmalıdırlar.

2 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Sunumu2013DoubleAA, title={Double acute appendicitis in appendical duplication Apendiks duplikasyonunda çift akut apandisit}, author={Olgu Sunumu and Ulus Travma Acil and Semra Sahin and H. Yigit Aydede}, year={2013} }