Corpus ID: 157955623

Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství v centrální části Drahanskévrchoviny

@inproceedings{Krl2012DopadySE,
  title={Dopady SZP EU na rozvoj zemědělstv{\'i} v centr{\'a}ln{\'i} {\vc}{\'a}sti Drahansk{\'e}vrchoviny},
  author={Michael Kr{\'a}l and Petra Palasov{\'a} and H. Svobodov{\'a} and A. Vě{\vz}n{\'i}k},
  year={2012}
}
  • Michael Král, Petra Palasová, +1 author A. Věžník
  • Published 2012
  • Political Science
  • Ceske zemědělstvi proslo po vstupu do EU významnými změnami, z nichž nejvýraznějsi je propad živocisne výroby na ukor rostlinne. Avsak i rostlinna výroba prosla nemalo proměnami. Hlavnim cilem tohoto přispěvku je analýza hlavnich změn v zemědělstvi v modelovem uzemi - v centralni casti Drahanske vrchoviny. 
    3 Citations