Corpus ID: 132795620

Dopady SZP EU na rozvoj venkovského regionu na příkladu SO ORP Veselí nad Moravou

@inproceedings{Chytka2014DopadySE,
  title={Dopady SZP EU na rozvoj venkovsk{\'e}ho regionu na př{\'i}kladu SO ORP Vesel{\'i} nad Moravou},
  author={Vojtěch Chytka},
  year={2014}
}
  • Vojtěch Chytka
  • Published 2014
  • Geography
  • Tematem bakalařske prace je zhodnoceni dopadů Spolecne zemědělske politiky Evropske unie na rozvoj venkova SO ORP Veseli nad Moravou. V uvodni casti je strucně nastiněna historie Spolecne zemědělske politiky EU. V dalsi casti je zhodnoceni vnimani venkova v Evropě a jeho vymezovani. Nasledujici kapitoly se věnuji regionalně geograficke analýze studovaneho regionu. Dale je zachycena situace v zemědělstvi před rokem 1989 a přechod na tržni hospodařstvi procesy privatizace, restituce a… CONTINUE READING