Dokumentärsåpan : ett fenomen som fascinerarEn receptionsstudie om dokusåpor

@inproceedings{Bartley2001DokumentrspanE,
  title={Dokument{\"a}rs{\aa}pan : ett fenomen som fascinerarEn receptionsstudie om dokus{\aa}por},
  author={Lotta Bartley and Cecilia Lindwall},
  year={2001}
}
Dokumentarsapan – ett fenomen som fascinerar En receptionsstudie om dokusapor En ny typ av TV-underhallning har pa senare ar blivit allt vanligare i vara svenska hem. Vi talar om dokumentarsapan, ... 

Similar Papers