Dodelijke overstromingen langs de Franse kust, schade door storm Xynthia

@inproceedings{Slomp2010DodelijkeOL,
  title={Dodelijke overstromingen langs de Franse kust, schade door storm Xynthia},
  author={Robert Slomp},
  year={2010}
}
Memo met samenvatting van de effecten van stormvloed, dijkdoorbraken en overstromingen in Frankrijk door de storm Xynthia op 28 februari 2010. Overzicht schade, slachtoffers, staat van onderhoud waterkeringen en politieke implicaties. In Bijlage korte beschrijving effect Xynthia in Nederland