Dobór przewodów w instalacji fotowoltaicznej

@inproceedings{Gralczyk2015DobrPW,
  title={Dob{\'o}r przewod{\'o}w w instalacji fotowoltaicznej},
  author={Izabela G{\'o}ralczyk and Ryszard Tytko},
  year={2015}
}