Do ložnic je vidět : detektivní příběhy Donalda Lama a Berty Coolové.

@inproceedings{Gardner2008DoLJ,
  title={Do lo{\vz}nic je vidět : detektivn{\'i} př{\'i}běhy Donalda Lama a Berty Coolov{\'e}.},
  author={Erle Stanley Gardner},
  year={2008}
}

Similar Papers