Corpus ID: 190141698

Diversitat de comunitats vegetals a les molleres de la Vall d’Aran (Pirineus centrals)

@inproceedings{PrezHaase2010DiversitatDC,
  title={Diversitat de comunitats vegetals a les molleres de la Vall d’Aran (Pirineus centrals)},
  author={Aaron P{\'e}rez-Haase and Empar Carrillo i Ortu{\~n}o and J. Sugra{\~n}es},
  year={2010}
}
La Vall d’Aran esta situada al vessant nord dels Pirineus, on el clima de tipus medioeuropeu i de muntanya amb una marcada influencia atlantica propicia una gran diversitat de molleres. En aquest treball presentem els resultats de l’estudi fitosociologic d’aquestes molleres, especialment d’aquelles que formen part de sistemes complexos (que n’inclouen d’ombrogenes, topogenes, soligenes i limnogenes). Hem seguit la metodologia de Braun-Blanquet per a l’aixecament dels inventaris i hem mesurat… Expand
Aportacions a la flora dels Pirineus centrals (II)
Notes sobre algunes plantes rares o amenaçades als Pirineus catalans
The Vegetation of the Iberian Peninsula
DNA metabarcoding reveals modern and past eukaryotic communities in a high-mountain peat bog system

References

SHOWING 1-10 OF 62 REFERENCES
Estudis sobre l'estructura i l'ecologia de les molleres pirinenques
Contribució al coneixement florístic de l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran
...
1
2
3
4
5
...