Disseny i realització d'un convertidor electromagmètic per a l'aprofitament d'energia del medi marí amb el fi d'alimentar sensors de baixa potència

@inproceedings{Jimnez2017DissenyIR,
  title={Disseny i realitzaci{\'o} d'un convertidor electromagm{\`e}tic per a l'aprofitament d'energia del medi mar{\'i} amb el fi d'alimentar sensors de baixa pot{\`e}ncia},
  author={Quim Jan{\'e} Jim{\'e}nez},
  year={2017}
}
Aquest projecte recull els passos establerts per tal de realitzar el disseny i la realitzacio d’un captador d’energia electromagnetica capac de generar energia a partir de moviments de baixa frequencia presents al medi mari. Una esfera magnetica recorre l’interior d’un cilindre toroidal, al voltant del qual s’han instal·lat una serie de bobines, impulsada a partir de la inclinacio produida per les oscil·lacions de les onades. A mes, el projecte recull diversos captadors capacos d’obtenir… CONTINUE READING