• Corpus ID: 191038299

Disseny i construcció d'un motor 3D en temps real per la Gameboy Advance

@inproceedings{Brau2006DissenyIC,
  title={Disseny i construcci{\'o} d'un motor 3D en temps real per la Gameboy Advance},
  author={Jordi Espada Brau},
  year={2006}
}
El projecte desenvolupat ha tractat l’estudi i disseny d’un motor 3D interactiu a la consola Game Boy Advance (GBA). La GBA disposa d’un processador ARM7TDMI a 16’78 Mhz i no disposa de operacions 3D per-hardware, es una consola lenta en comparacio les que podem trobar al mercat d’avui en dia. Aquest treball, va partir de la construccio d’un prototipus ray-casting per-columna. Despres, varem adaptar-lo a una estructura de portals i sectors. Mes tard, es va introduir el mapeig de sostre…