Corpus ID: 148145779

Disruptive Behavior in School : The Skill Model and Giftedness

@inproceedings{Lenvik2013DisruptiveBI,
 title={Disruptive Behavior in School : The Skill Model and Giftedness},
 author={Astrid Knutsdatter Lenvik},
 year={2013}
}
 • Astrid Knutsdatter Lenvik
 • Published 2013
 • Psychology
 • References

  SHOWING 1-10 OF 34 REFERENCES
  A Comparative Study of Disruptive Behavior Between Schools in Norway and United States
  • Project Description
  • 2012
  Relasjonsvansker. Psykososial problematferd
  • In Befring, E. and Tangen, R. (red.) Spesialpedagogikk (p
  • 2012
  Behavior in Schools. Berkshire, England: Open University
  • 2007
  Forskingsmetode med etikk og statistikk. Oslo: Det Norske Samlaget
  • 2007
  Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring
  • 2005
  On the internet
  • 522
  • Highly Influential
  • PDF
  Enhet og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget
  • 2001
  Qualitative research and case study applications in education
  • 16,324
  • Highly Influential
  • PDF
  Interviews. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc
  • 1996
  Mind Over Machine
  • 1,274
  • Highly Influential