Dileme međunarodnog prava: između nacionalizma i kozmopolitizma

@inproceedings{Posavec2005DilemeMP,
  title={Dileme međunarodnog prava: između nacionalizma i kozmopolitizma},
  author={Zvonko Posavec},
  year={2005}
}
Autor ukratko izlaže neke temeljne pojmovne aspekte pravnog razvitka međunarodnih odnosa nakon 11. rujna 2001. Najprije skicira klasično međunarodno pravo. Potom analizira dvije dominantne tendencije u razmišljanju o daljnjem razvitku međunarodnog prava – idealističku i realističku. U tom smislu suprotstavlja Kanta i Hegela. U ovom sporu značajnim se pokazuje njemački pravni i politički teoretičar Carl Schmitt koji je osporavao univerzalističke pretpostavke Kantova projekta. Schmitt pobija… CONTINUE READING

Similar Papers

Loading similar papers…