Digital tentamen som kunskapskontroll - Studentperspektivet

@inproceedings{Paulin2018DigitalTS,
  title={Digital tentamen som kunskapskontroll - Studentperspektivet},
  author={Dan Paulin},
  year={2018}
}
Digital tentamen som kunskapskontroll Under de senaste aren har fenomenet ”digital tentamen”[1]introducerats inom hogre utbildning i Sverige. Enstaka larosaten har paborjat tester och partiell implementation av system for digital tentamen, men manga fler har visat intresse for att inkorporera digitala examinationssystem bland befintliga examinationsmetoder. Under 2014-2015 pagick ett projekt inom SUNET Inkubator som bl a utmynnade en webinarserie dar larosaten delade erfarenheter kring digital… CONTINUE READING

Similar Papers

Loading similar papers…