• Corpus ID: 111837989

Digitální radiokomunikační systémy Tetrapol a Tetra

@inproceedings{Hna2009DigitlnRS,
  title={Digit{\'a}ln{\'i} radiokomunika{\vc}n{\'i} syst{\'e}my Tetrapol a Tetra},
  author={Ivo H{\'a}na},
  year={2009}
}
HANA, I. Digitalni radiokomunikacni systemy Tetrapol a Tetra. Diplomova prace, Ostrava, VSB-TU, FBI, 2009, 82 s.Diplomova prace se zabýva popisem a porovnanim digitalnich radiokomunikacnich systemů Tetrapol a Tetra.V prvni casti jsou uvedeny soucasně použivane digitalni radiokomunikacni systemy ve světě a v Evropě.V dalsich castech jsou podrobněji popsany digitalni radiokomunikacni systemy Tetrapol a Tetra a jsou porovnany jejich vlastnosti.Soucasti prace je take průzkum požadavků uživatelů na… 

Moderní komunikační prostředky a jejich využití v krizovém řízení

This Bachelor thesis describes the options for remote communication using radio waves. It deals with their use in the operation of the service and the public. It also describes the possible causes

Specifika mobilní komunikace v prostředí Policie ČR

This thesis will outline some options for improving of the national network Pegas and emphasis is placed on current user needs of a mobile communication in Czech police forces.