• Corpus ID: 162090049

Diferències artístiques entre "ordo antiquus" i "ordo novus" en el món canonical agustinià

@inproceedings{Ocerinjauregui1998DifernciesAE,
  title={Difer{\`e}ncies art{\'i}stiques entre "ordo antiquus" i "ordo novus" en el m{\'o}n canonical agustini{\`a}},
  author={Josep Mor{\'a}n i Ocerinjauregui},
  year={1998}
}