Dieteticko-nutriční hodnocení masných výrobků s přídavkem probiotických a klasických startovacích kultur.

@inproceedings{Ddek2011DietetickonutrinHM,
  title={Dieteticko-nutri{\vc}n{\'i} hodnocen{\'i} masn{\'y}ch v{\'y}robků s př{\'i}davkem probiotick{\'y}ch a klasick{\'y}ch startovac{\'i}ch kultur.},
  author={Stanislav Dědek},
  year={2011}
}
Tato prace byla zpracovana na tema ?Fermentovane masne výrobky s přidavkem probio-ticke a klasicke startovaci kultury? Prace je rozdělena na dvě casti a to cast teoretickou a praktickou. V teoreticke casti bylo cilem popsat technologii výroby fermentovaných mas-ných výrobku, charakterizovat jednotlive probioticke mikroorganismy, ktere se použivaji při výrobě fermentovaných masných výrobků a definovat ucinky probiotik na lidský orga-nismus. V ramci diplomove prace byl posuzovan vliv konzumace… CONTINUE READING

Citations

Publications citing this paper.