• Corpus ID: 185424195

Die vleisbeesbron van Namibië : genetika & veehantering

@inproceedings{Gouws2014DieVV,
  title={Die vleisbeesbron van Namibi{\"e} : genetika \& veehantering},
  author={Andries Gouws},
  year={2014}
}
Die afgelope 121 jaar is Simmentalers 'n belangrike bousteen van die vleisbeesbedryf in Namibie. As dubbeldoelbeeste wat gemelk is, het die ras landbou in hierdie droe land help vestig en vandag speel hulle as suiwer ras steeds 'n leidende rol in die bedryf en die vestiging van die nuwe Simbra-beesras.