Die oorspronklike natuur van die mens as grondslag van die opvoeding

@inproceedings{LemmerDieON,
  title={Die oorspronklike natuur van die mens as grondslag van die opvoeding},
  author={L. A. S Lemmer}
}