Die europäischen Anthoxanthum-Arten

1. Flores steriles fertili 3-plo longiores; floris slerilis inferioris arista ghtmam majorem (superi()rem) subduplo superans: Anthoxanthum gracile B i v. Flores sterilis fertili parum vel usque 2-plo longiores; floris sterilis inferioris arista brevior (glumam haud duplo superans). 2. 2. Flores steriles fertili duplo longiores. 3. Flores steriles fertili… (More)