Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST(Doporučení České kardiologické společnosti 2009)

@inproceedings{Widimsk2009DiagnostikaAL,
  title={Diagnostika a l{\'e}{\vc}ba akutn{\'i}ho infarktu myokardu s elevacemi ST(Doporu{\vc}en{\'i} {\vC}esk{\'e} kardiologick{\'e} spole{\vc}nosti 2009)},
  author={Petr Widimsk{\'y} and Ota Hlinomaz and P. Sooriya Kala and Radovan Jirmar and Jan Voj{\'a}cek and Stanislav Janou{\vs}ek},
  year={2009}
}