• Chemistry
  • Published 2008

Detekce signálních elektronů v prostředí vysokého tlaku plynů environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu

@inproceedings{Nedla2008DetekceSE,
  title={Detekce sign{\'a}ln{\'i}ch elektronů v prostřed{\'i} vysok{\'e}ho tlaku plynů environment{\'a}ln{\'i}ho rastrovac{\'i}ho elektronov{\'e}ho mikroskopu},
  author={Vil{\'e}m Neděla},
  year={2008}
}