Det integrerande rummet : Rum och plats i svensk psykiatrisk vård efter 1967

@inproceedings{Hgstrm2009DetIR,
  title={Det integrerande rummet : Rum och plats i svensk psykiatrisk v{\aa}rd efter 1967},
  author={Ebba H{\"o}gstr{\"o}m},
  year={2009}
}