Corpus ID: 140959488

Det ideala läromedlet i musik - digitalt? : En studie om läromedel i musik för högstadiet

@inproceedings{East2012DetIL,
  title={Det ideala l{\"a}romedlet i musik - digitalt? : En studie om l{\"a}romedel i musik f{\"o}r h{\"o}gstadiet},
  author={Robin East and Emil Karlsson},
  year={2012}
}
Studiens syfte ar att studera musiklarares syn pa hogstadiets laromedel i musikamnet; laromedlens fordelar och nackdelar samt vad som anses vara ett ”idealt” laromedel. Studiens teoretiska utgangsp ...