• Art
  • Published 2013

Després de Fukushima, cent vegades més estroci radioactiu a la costa est de Japó

@inproceedings{Casacuberta2013DesprsDF,
  title={Despr{\'e}s de Fukushima, cent vegades m{\'e}s estroci radioactiu a la costa est de Jap{\'o}},
  author={N{\'u}ria Casacuberta and Pere Masqu{\'e} Barri},
  year={2013}
}
Investigadors de l'Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals (ICTA) i del Departament de Fisica de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) han estudiat la presencia i la dispersio d'estronci radioactiu en les aigues costaneres de l'Est de Japo en els tres mesos posteriors a l'accident nuclear de Fukushima, ocorregut el marc del 2011. Les mostres analitzades constaten l'impacte que va tenir el vessament directe de material radioactiu a l'Ocea Pacific i permeten estimar que la quantitat d… CONTINUE READING