• Corpus ID: 135425403

Deserted medieval village "Vsisko" from the perspective of non-destructive survey methods

@inproceedings{Vgner2018DesertedMV,
  title={Deserted medieval village "Vsisko" from the perspective of non-destructive survey methods},
  author={Michal V{\'a}gner and Tom{\'a}{\vs} Tencer and Michaela Pri{\vs}ť{\'a}kov{\'a} and Jakub {\vS}im{\'i}k and Petr Dresler},
  year={2018}
}
The contribution summarizes the results of the non-destructive survey on the deserted medieval village "Vsisko" (district Hodonin). 

References

SHOWING 1-10 OF 14 REFERENCES
Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky
Geofyzikalni prospekci, zaměřenou na průzkum ohrazeni zaniklých středověkých obci na Břeclavsku, byl na ZSV Opatovice (k. u. Hrusky) zachycen pravouhlý objekt orientovaný delsi osou V-Z. Zjistěne
Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích
Při studiu leteckých snimků zaniklých středověkých obci v okresech Břeclav a Hodonin se podařilo na katastru obce Dolni Bojanovice objevit takove porostove přiznaky, ktere indikuji přitomnost
Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času?
Prispevok sa zaobera interpretacnými možnosťami planov geofyzikalnych merani na sidliskových lokalitach z obdobia vcasneho stredoveku. Strucne su zhrnute doterasie výsledky badania danej problematiky
Vývoj osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky ve 13 . až 15
  • století , Archaeologia Historica
  • 1982
K lokalizaci některých zaniklých stře - dověkých osad v okolí Pohořelic ( okres Břeclav )
  • Jižní Morava
Umgrenzte mittelalter - liche Dörfer in Südmähren
  • Ruralia I , Památky archeologické – Supplementum
Výsledky leteckého snímkování na Moravě , Přehled výzkumů
  • 1997
Pusté vsi . Nepublikovaná manuscript . Čižmářová , J . 1993 : Zjišťovací výzkum v Dolních Bo - janovicích ( okr . Hodonín )
  • Přehled výzkumů
  • 1931
...
...