• Philosophy
  • Published 2008

Deposició de capes superconductores de YBa2Cu3O7 amb textura bidimensional a partir de solucions metal·lorgàniques

@inproceedings{Paricio2008DeposiciDC,
  title={Deposici{\'o} de capes superconductores de YBa2Cu3O7 amb textura bidimensional a partir de solucions metal·lorg{\`a}niques},
  author={Xavier Palmer Paricio and Xavier Granados Garc{\'i}a and Susagna Ricart Mir{\'o}},
  year={2008}
}
L'objectiu d'aquest projecte es l'obtencio de capes primes superconductores de YBa2Cu3O7 mitjancant el proces de descomposicio metal·lorganica, a partir de la combinacio de sals precursores amb un contingut en fluor inferior a l'estandard utilitzat pel grup de superconductivitat de l'ICMAB, aixi com l'estudi i caracteritzacio d'aquestes capes mitjancant les tecniques utilitzades pel mateix grup. Per tal de poder analitzar els resultats, es realitzara una comparacio entre aquesta capa obtinguda… CONTINUE READING