Corpus ID: 111994919

Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd : aktørenes begrunnelser og opplevelser : en kasusstudie

@inproceedings{Jahnsen2009DenED,
  title={Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker sm{\aa}gruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd : akt{\o}renes begrunnelser og opplevelser : en kasusstudie},
  author={Hanne Jahnsen and S. Nergaard and Frank Rafaelsen and Arne Tveit},
  year={2009}
}