Den dansande imaginationen En litteraturstudie i dansterapi baserad på den jungianska psykologins teorier

@inproceedings{Lothigius2005DenDI,
  title={Den dansande imaginationen En litteraturstudie i dansterapi baserad p{\aa} den jungianska psykologins teorier},
  author={Micaela Lothigius},
  year={2005}
}
Syftet med min uppsats ar att studera hur den jungianska psykologins teorier anvands inom dansterapin och i synnerhet dansen som uttrycksform i aktiv imagination. De fragor jag har stallt mig ar: H ... 

Similar Papers