• Geography
  • Published 2004

Delar av en grav och glimtar av en tid : Om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X

@inproceedings{Fernstl2004DelarAE,
  title={Delar av en grav och glimtar av en tid : Om yngre romersk j{\"a}rn{\aa}lder, Tuna i Badelunda i V{\"a}stmanland och personen i grav X},
  author={Lotta Fernst{\aa}l},
  year={2004}
}
Grave X was found in 1952 during construction work in Tuna in Badelunda parish, in the province of Vastmanland. Objects from this 3rd Century grave were dispersed and the stone grave covering and c ...