Delaktighet och funktionshinder : En studie av delaktighet i skolan för barn och ungdomar med funktionshinder

@inproceedings{Eriksson2006DelaktighetOF,
  title={Delaktighet och funktionshinder : En studie av delaktighet i skolan f{\"o}r barn och ungdomar med funktionshinder},
  author={Lilly Eriksson},
  year={2006}
}
Delaktighet och funktionshinder : En studie av delaktighet i skolan for barn och ungdomar med funktionshinder