Del 2: Enkel elektrisk transistor modell og introduksjon til CMOS prosess

Abstract

Det grunnleggende materialet for CMOS halvleder er silisium (Si). Udopet, eller intrinsikk, silisium vil ikke ha frie ladningsbærere. Ladningsbærere er negative elektroner og positive hull. Et hull kan betraktes som mangel p̊a et elektron. Dersom vi forurenser, eller doper, silisium kan vi f̊a et halvledermateriale, fortsatt silisium, som vil ha frie… (More)

Topics

20 Figures and Tables