Corpus ID: 136731326

Dekohezja węglików spiekanych w strefie skrawania podczas obróbki elektrochemiczno-ściernej

@inproceedings{Zaborski2000DekohezjaWS,
  title={Dekohezja węglik{\'o}w spiekanych w strefie skrawania podczas obr{\'o}bki elektrochemiczno-ściernej},
  author={S. Zaborski and H. Żebrowski},
  year={2000}
}