• Political Science
  • Published 1996

Decentralizace osídlení vize a realita. Část první: vize,postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR

@inproceedings{Librov1996DecentralizaceOV,
  title={Decentralizace os{\'i}dlen{\'i} vize a realita. {\vC}{\'a}st prvn{\'i}: vize,postoje k venkovu a potenci{\'a}ln{\'i} migrace v {\vC}R},
  author={Hana Librov{\'a}},
  year={1996}
}