• Geography
  • Published 1992

Decentraliseringseffekter i kommunal verksamhet

@inproceedings{Lindholm1992DecentraliseringseffekterIK,
  title={Decentraliseringseffekter i kommunal verksamhet},
  author={Jonas Lindholm and Ulf Karlsson and Jonas Roy},
  year={1992}
}
Bakgrunden till forfattarnas examensarbete ar deras intresse av datorer och ekonomi. Halmstads kommun anvande datorer for att mojliggora en rationalisering och decentralisering. De var intresserade ...