De “worm” in de wormstekige appelen en peren, en de middelen om hem te bestrijden

Abstract

Wormstekige appe~en en peren kent ieder ; en he~ is van algemeene bekendheid dat daardoor in s0mmige j aren zeer veel sehade wordt veroorzaakt. In den laatsten tijd is men omtrent het insekt, d a t e r de oorzaak van is, veel nieuws te weten gekomen, 't welk voor de prakti jk niet zonder belang is ; en vooral men is er in geslaagd, middelen te beramen, die al kan men er geene geheele uitroeiing van her schadelijke insekt mee bereiken -toch kunnen meewerken om de plaag zeer

DOI: 10.1007/BF02810436

4 Figures and Tables

Cite this paper

@article{Bos2008DeI, title={De “worm” in de wormstekige appelen en peren, en de middelen om hem te bestrijden}, author={J. Ritzema Bos}, journal={Tijdschrift Over Plantenziekten}, year={2008}, volume={2}, pages={52-74} }