De nonvlinder en zijne beteekenis voor de ooftboomteelt

Abstract

Uit het thans verschenen ,,Rapport betreffende her optreden van den nonvlinder in Nederland" 1) blijkt dat dit insekt tot dusver we1 is waar hier te lande alleen onder Alphen en Tilburg belangrijke schade in de dennenbosschen teweeg bracht, maar dat het toch in grooter of kleiner getal ook werd aangetroffen in verscheiden streken van Noordbrabant, bij Nijmegen, in de Graafschap, op de Veluwe, in her Oosten van Utrecht en verder te Ommen; in de buurt van laatstgenoemde plaats heeft zelfs, trouwens geheel locaal, eene vermeerdering in massa plaats gegrepen.

DOI: 10.1007/BF02807835

1 Figure or Table

Cite this paper

@article{Bos2008DeNE, title={De nonvlinder en zijne beteekenis voor de ooftboomteelt}, author={J. Ritzema Bos}, journal={Tijdschrift Over Plantenziekten}, year={2008}, volume={15}, pages={12-27} }