De invloed van startmotieven op de financiële situatie en arbeidstevredenheid van zzp’ers

@inproceedings{Conen2017DeIV,
  title={De invloed van startmotieven op de financi{\"e}le situatie en arbeidstevredenheid van zzp’ers},
  author={Wieteke Conen and J. T. Schippers},
  year={2017}
}
In dit artikel onderzoeken we in hoeverre Nederlandse mannen en vrouwen verschillen in hun motieven om zzp'er te worden en hoe diverse typen startmotieven een rol spelen in het verklaren van financiele en niet-financiele opbrengsten van zzp-schap. We analyseren daartoe surveygegevens verzameld onder 781 zzp'ers in Nederland. Uit de resultaten blijkt dat voor de meerderheid van de Nederlandse zzp'ers zogenaamde pull-factoren (zoals behoefte aan een nieuwe uitdaging of autonomie) een belangrijke… CONTINUE READING