• Corpus ID: 142282941

De illegitima makthavarna? : - En studie av kommunala tjänstemäns inflytande över beslut med bakgrund av beställar- utförarmodellen och huruvida det kan vara ett demokratiproblem eller inte

@inproceedings{Qaderi2010DeIM,
  title={De illegitima makthavarna? : - En studie av kommunala tj{\"a}nstem{\"a}ns inflytande {\"o}ver beslut med bakgrund av best{\"a}llar- utf{\"o}rarmodellen och huruvida det kan vara ett demokratiproblem eller inte},
  author={Josef Qaderi},
  year={2010}
}
En stor forandring som har skett inom den offentliga sektorn sedan 1980-talet ar synen pa hur man bast effektiviserar verksamheten. Kommunerna riktade blickar mot foretagsvarlden dar foretagsideale ...