De h-grond voor managers en directeuren: for better or for worse?

@inproceedings{Muradin2017DeHV,
  title={De h-grond voor managers en directeuren: for better or for worse?},
  author={Chiraz Muradin},
  year={2017}
}
Voor een geslaagd beroep op artikel 7:669 lid 3 onder h BW dient sprake te zijn van ‘andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’ (h-grond). De memorie van toelichting geeft als voorbeeld van ‘andere omstandigheden’ detentie, illegaliteit en het niet beschikken over een tewerkstellingsvergunning, maar ook de voetbaltrainer wiens resultaten tegenvallen en de manager met wie…