• Published 1999

De gezondheidsenquête vergeleken : Studie naar de databeschikbaarheid van groepen die buiten de gezondheidsenquête vallen

@inproceedings{Herten1999DeGV,
  title={De gezondheidsenqu{\^e}te vergeleken : Studie naar de databeschikbaarheid van groepen die buiten de gezondheidsenqu{\^e}te vallen},
  author={Loes M. van Herten and Rom J.M. Perenboom},
  year={1999}
}