De erfenis van het Löwith-Blumenberg debat

@inproceedings{Latr2013DeEV,
  title={De erfenis van het L{\"o}with-Blumenberg debat},
  author={Stijn Latr{\'e}},
  year={2013}
}