De-Gendering informatischer Artefakte: Grundlagen einer kritisch-feministischen Technikgestaltung

Abstract

Sorry, we couldn't extract an abstract for this paper.