• Corpus ID: 143075976

De DASS: Een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

@inproceedings{Beurs2001DeDE,
  title={De DASS: Een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress},
  author={Edwin de Beurs and Richard van Dyck and Loes A. Marquenie and Alfred Lange and Roland W. B. Blonk},
  year={2001}
}
Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De resultaten met betrekking tot de bruikbaarheid worden bediscussieerd en vergeleken met andere instrumenten. 

De Korte Klachten Lijst (KKL)

SamenvattingDit artikel beschrijft de ontwikkeling van de Korte Klachten Lijst, de kkl. Het instrument bevat veertien items, die elk indicatief zijn voor een bepaalde psychologische problematiek. Het

Serie onderzoek en psychotherapie: Interapy. Diagnostiek en geprotocolleerde behandeling van welomschreven stoornissen via internet

De eerste Interapy-behandeling via het internet is in 1999 gepubliceerd. Die betrof posttraumatische stress. Daarna zijn vele studies en publicaties gevolgd. Dit artikel beschrijft de achtergrond van

Hechting, therapeutische relatie en behandeluitkomsten binnen de ambulante verslavingszorg

Onderzoeken laten zien dat hechtingsstijlen veranderbaar zijn als gevolg van psychologische behandeling. Doel was om na te gaan of hechting ook binnen een psychologische behandeling van verslaving

De bruikbaarheid van de DASS voor evaluatie van de behandeling van arbeidsgerelateerde psychische klachten

The utility of the DASS as an outcome measure of treatment was investigated and the amount of change found in DASS scores was in excess of what is usually found in controlled studies evaluating treatments for work-related mental health problems.

De Family of Origin Scale-Dutch, fos-d

samenvattingDe Family of Origin Scale-Dutch is een vragenlijst van 22 items die de door volwassen respondenten ervaren mate van Harmonie en Openheid in het gezin van herkomst meet. De lijst is

Langetermijneffecten van de Interapy Burnout-behandeling: de resultaten van een follow-upstudie na ruim tweeënhalf jaar

SamenvattingEerder werden in Dth de resultaten beschreven van een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van de Interapy Burnout-behandeling. Deelnemers in de behandelconditie

Validering van de vernieuwde VAR, de VAR-2 (1) Onderzoek naar een triagemodel om overspannenheid, moeheid, angst en depressie te onderkennen

Exploration of the construct validity of the VAR-2 shows that the correlations with the concurrent questionnaires are satisfying, and ROC-analyses show that the Var-2 is perfectly able to detect common mental disorders in the working population.

De geprotocolleerde Interapy-behandeling van depressie via het internet; resultaten van een gerandomiseerde trial

SamenvattingPsychologische behandelingen via internet bieden een nieuwe mogelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg. In samenwerking met de Stichting Mentrum ggzAmsterdam heeft Interapy een

Routine Outcome Monitoring

In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken. rom wordt vaak beschouwd als een nieuwe ontwikkeling in de geestelijke

Interapy Burn-out: preventie en behandeling van burn-out via het internet

SamenvattingEr is de afgelopen jaren flink geëxperimenteerd met computerprogramma's waar geen behandelaar aan te pas komt. De resultaten hiervan zijn wisselend (Hester, & Delaney, 1997 ; Marks, Shaw,
...

References

SHOWING 1-10 OF 22 REFERENCES

Enige ervaringen met de Beck Depression Inventory (BDI)

Reviews the research outside the Netherlands concerning the reliability and validity of the Beck Depression Inventory (BDI) and conducted an evaluation of the BDI based on responses from 106

Exploring the Factor Structure of the Mood and Anxiety Symptom Questionnaire (MASQ)

The aim of this study was to explore the items and factors of the MASQ and determine whether a pattern similar to that suggested by L. A. Clark and Watson would emerge.

Tripartite model of anxiety and depression: psychometric evidence and taxonomic implications.

Results suggest that anxiety and depression can be reliably and validly assessed; moreover, although these disorders share a substantial component of general affective distress, they can be differentiated on the basis of factors specific to each syndrome.

Brief standard self-rating for phobic patients.

Manual for the State-Trait Anxiety Inventory

The STAI serves as an indicator of two types of anxiety, the state and trait anxiety, and measure the severity of the overall anxiety level.The STAI, which is appropriate for those who have at least