De Bestrijding van de Kruis- of Stekelbesbladwesp

  • Published 2008 in Tijdschrift Over Plantenziekten

Abstract

naar gelang van de omstandigheden, wijzigen, tiet zijn allen formuLen van een bemesting gedurende het eerste jaar, terwij[ later gcringere hoeveelheden voldoende zullen zijn. a. 1000 b~ 1500 kil. ijzerslakken. 300 ~ 500 kil. chloorkalium. 200 ~, 300 k i l sodanitraat (chilisalpeter). b. dezelfde formule als a, met vervanging der ijzerslakken door een… (More)
DOI: 10.1007/BF02807504

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.