Dasar-dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam, 1950 – 2010: Kemunculan dan Hubungannya dengan Falsafah MIB (Melayu Islam Beraja)

@inproceedings{Mail2016DasardasarPN,
  title={Dasar-dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam, 1950 – 2010: Kemunculan dan Hubungannya dengan Falsafah MIB (Melayu Islam Beraja)},
  author={Haji Awg Asbol bin Haji Mail},
  year={2016}
}
IKHTISAR: Sekitar tahun 1950 -an sehingga pencapaian selepas kemerdekaan Negara Brunei Darussalam , pada tahun 2010 -an, terdapat empat dasar pendidikan yang telah muncul. Dasar-dasar itu adalah Dasar Pendidikan 1954, Dasar Pendidikan Negara 1962, Dasar Pendidikan 1972 , dan Dasar Dwi -B ahasa 1984. Sementara itu , falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) , sebagai cara hidup rakyat , telah diisytiharkan semasa pencapaian kemerdekaan. Kajian ini akan melihat hubungan secara tersurat dan tersirat… Expand
1 Citations

References

“ Penyata Pembangunan Negeri Brunei , 1953 - 1958 ” . Laporan Tidak Diterbitkan . Brunei : Jabatan Pelajaran Negara Brunei . Borneo Bulletin [ akhbar ]
  • 1958