• Business
  • Published 2012

Daňová optimalizace vybrané firmy

@inproceedings{Formnkov2012DaovOV,
  title={Daňov{\'a} optimalizace vybran{\'e} firmy},
  author={Barbara Form{\'a}nkov{\'a}},
  year={2012}
}