• Corpus ID: 184732804

DZIENNIKI, NOTATNIKI, LISTY PISARZY ROSYJSKICH SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ INSTYTUTU RUSYCYSTYKI UW

@inproceedings{Szymczak2008DZIENNIKINL,
  title={DZIENNIKI, NOTATNIKI, LISTY PISARZY ROSYJSKICH SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ INSTYTUTU RUSYCYSTYKI UW},
  author={G Szymczak and Monika Grącka},
  year={2008}
}