DEVELOPMENT OF INFORMATION CIVILIZATION SYSTEMIC ASPECTS

@inproceedings{Sienkiewicz2018DEVELOPMENTOI,
  title={DEVELOPMENT OF INFORMATION CIVILIZATION SYSTEMIC ASPECTS},
  author={Piotr Sienkiewicz},
  year={2018}
}
  • Piotr Sienkiewicz
  • Published 2018
  • History
  • W artykule przedstawiono podstawowe systemowe problemy badan rozwoju cywilizacji informacyjnej oraz tworzących ją spoleczenstw informacyjnych rozpatrywanych jako system of systems, zlozona struktura spoleczna, proces o ograniczonej sterowalności oraz siec wielorakich relacji (sprzezen zwrotnych). Sformulowano wlaściwości jako mozliwe determinanty rozwoju spoleczenstw.